HOME | 研究資料館 | 地域検索 | 採集の記録 | 2009 | お知らせ

2009.05.24 荒沢湿原

古川駅〜荒沢湿原(上田谷地入口〜ビン沼〜上田谷地入口〜サギ沼〜サギ沼近くの小湿原〜サギ沼〜上田谷地〜南側の湿地〜田谷地沼〜荒沢湿原駐車場〜ウサマヤ沼?)〜町道滝庭線〜堀切橋〜滝庭橋〜やくらいウォーターパーク・薬師の湯温泉〜水沼橋〜国道347号 中羽前街道〜古川駅 (09:15 - 16:05)