image_list image_listE

Gamophyceae: Zygnematales: Desmidiaceae

Bambusina brebissonii
Kützing var. brebissonii
= Bambusina borreri (Ralfs) Cleve
Syn.: Gymnozyga moniliformis (Ehrenberg) Kützing

Gymnozyga or Bambusina brebissonii Genus:
Species: (Illustrations of The Japanese Fresh-water Algae, 1977).
Similar genus -->>


Bambusina brebissonii Kützing (Syn.: Gymnozyga moniliformis (Ehrenberg) Kützing), cell body 29-31 μm long, 17 μm wide, L/W=, x 640, Shimo-no-koike (pond), Shiga highland, Yamanouchi town, Nagano Pref., Japan, June 1, 2006 by Y. Tsukii
scale 31 μm scale 63 μm scale 94 μm; x 640
Bambusina brebissonii

Images of collecting locality: Shimo-no-koike (pond), Shiga highland, Yamanouchi town, Nagano Pref., Japan, June 1, 2006 by Y. Tsukii


Please click on images for viewing enlarged.
Copyright Protist Information Server