image_list image_listE

Gamophyceae: Zygnematales: Desmidiaceae

Bambusina brebissonii
Kützing var. brebissonii
= Bambusina borreri (Ralfs) Cleve
Syn.: Gymnozyga moniliformis (Ehrenberg) Kützing

Gymnozyga or Bambusina brebissonii Genus:
Species: (Illustrations of The Japanese Fresh-water Algae, 1977).
Similar genus -->>


Bambusina brebissonii Kützing (Syn.: Gymnozyga moniliformis (Ehrenberg) Kützing), cell body 25 μm long, 20 μm wide, L/W=1.3, x 400, x 640, Shimo-no-koike (pond), Shiga highland, Yamanouchi town, Nagano Pref., Japan, June 19, 2005 by Y. Tsukii
scale 50 μm scale 100 μm scale 150 μm; x 400 : scale 31 μm scale 63 μm scale 94 μm; x 640
Bambusina brebissonii Bambusina brebissonii Bambusina brebissonii
Cell body 30 μm long, 20 μm wide, L/W=1.5, x 400, x 640
Bambusina brebissonii Bambusina brebissonii Bambusina brebissonii


Please click on images for viewing enlarged.
Copyright Protist Information Server